Đọc hiểu báo cáo tài chính Xác định giá trị sổ sách tăng trưởng doanh nghiệp ?

Đánh giá doanh nghiệp qua báo cáo tài chính nhằm giúp đối tác, các nhà đầu tư hiểu được chính xác tình hình kinh doanh và luồng tiền của tổ chức được đánh giá. Việc này giúp họ đưa ra các quyết định hợp tác và đầu tư một cách chính xác và hiệu quả hơn.
Vậy khi đánh giá dựa trên báo cáo tài chính cần lưu ý và xem xét điều gì? Cùng Big đầu tư đọc hiểu báo cáo tài chính Xác định giá trị sổ sách tăng trưởng doanh nghiệp trong bài viết sau đây.

CÁCH ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?

Vậy xin hỏi rằng: “Đọc báo cáo tài chính có giá trị như thế nào ?”

Xin thưa rằng: Với các bạn theo trường trường phái phân tích kĩ thuật, các bạn luôn tin rằng tất cả các tin tức sự kiện và kết quả của báo cáo tài chính đều phản ánh trực tiếp vào khối lượng và giá cổ phiếu .

Nhưng có nhiều trường hợp nó sẽ không hiệu quả và đánh giá sai gía trị nội tại của doanh nghiệp.

Và khi đó việc đọc báo cáo sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này, đưa ra quyết định tốt hơn.

Với các nhà đầu tư theo phân tích cơ bản thì phân tích báo cáo tài chính rất quan trọng

Qua báo cáo tài chính nhà đầu tư có thể đánh giá nội tại doanh nghiệp và triển vọng của doanh nghiệp trong tương lai ngay cả việc định giá doanh nghiệp.

Qua đó phục vụ ra quyết định mua bán cổ phiếu.

Tuy nhiên, mọi người hầu như rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường đều gặp khó khăn khi đọc báo cáo tài chính của nhiều công ty.

Vậy làm sao để nhận biết được báo cáo tài chính minh bạch hay không ?

Làm thế nào có thể hiểu được báo cáo tài chính để đầu tư chứng khoán?

Báo cáo tài chính rất quan trọng đấy.

Báo Cáo Tài Chính Là Gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền…

Báo cáo thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm.

Bộ báo cáo tài chính chung ở các nước hoàn chỉnh có thể như sau :

Báo cáo thu nhập
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả lưu chuyển tiền tệ.
Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu.
Nhưng ở Việt Nam 1 bộ báo cáo bao gồm:

Bảng cân đối kế toán.
Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Báo cáo kết quả lưu chuyển tiền tệ.
Thuyết minh báo cáo tài chính.

HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIP 1 VS 1

Bộ 11 tài Liệu Chia Sẻ Miễn Phí Tới Các Nhà Đầu Tư Chứng Khoán

Vậy Để Nhận được Bộ 11 Tài Liệu Trên bạn Cần mở Tài Khoản Chứng Khoán của TechcomBank Thành công Theo Link Sau : https://bigdautu.com/tcbs

Đăng ký Mở Tài Khoản

Cách Nhận Bộ 11 Tài Liệu Đầu Tư CHứng Khoán

Mở tài khoản chứng khoán TCBS với Mã giới thiệu iWealth Partner: 105C698138 . Các bạn liên hệ với chúng tôi để Nhận Bộ 11 Tài Liệu Phía Trên chi tiết liên hệ: Facebook Tư Vấn Đầu Tư hoặc Zalo: 0966.192.366

Đăng Ký Học Đầu Tư Chứng Khoán Miễn Phí từ A-Z

Mục đích của việc đánh giá doanh nghiệp qua báo cáo tài chính

Đánh giá doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính có ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng. Trong đó, chính doanh nghiệp được đánh giá và các tổ chức bên ngoài như cơ quan nhà nước, nhà đầu tư, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp và khách hàng đều hưởng lợi từ việc đánh giá này. Cụ thể:

Doanh nghiệp là đối tượng đầu tiên hưởng lợi từ việc đánh giá qua báo cáo tài chính

Doanh nghiệp là đối tượng đầu tiên hưởng lợi từ việc đánh giá qua báo cáo tài chính

Đối với nội tại doanh nghiệp được đánh giá, việc đánh giá doanh nghiệp qua báo cáo tài chính giúp:

Các nhà quản lý doanh nghiệp: Có thể phân tích đánh giá tình hình doanh nghiệp để đề ra được các giải pháp, quyết định quản lý phù hợp cho sự phát triển theo từng thời điểm.
Các cổ đông và công nhân viên: Có thể đánh giá khả năng chi trả các lợi ích cơ bản như cổ tức, lương, bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính. Đây đều là những điều mà các đối tượng này hết sức quan tâm.
Các tổ chức bên ngoài cũng hưởng lợi từ việc đánh giá doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính

Các tổ chức bên ngoài cũng hưởng lợi từ việc đánh giá doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính

Đối với các tổ chức bên ngoài, đánh giá 1 doanh nghiệp khác dựa trên báo cáo tài chính giúp:

Các cơ quan nhà nước: Có thể kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tư vấn doanh nghiệp thực hiện các chính sách, chế độ kinh tế phù hợp, chính xác và đúng luật định.
Các nhà đầu tư, ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác: Có thể biết được tình hình thanh khoản, tình hình tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp, nhờ đó biết được mức độ rủi ro khi đầu tư hoặc cho vay tiền. Nhờ vậy, việc ra quyết định trở nên chính xác hơn, ít rủi ro hơn.
Nhà cung cấp: Có thể biết được khả năng thanh toán, phương thức thanh toán, nhờ vậy có thể đưa ra quyết định có cung cấp cho doanh nghiệp đó hay không và hỗ trợ đưa ra phương thức thanh toán phù hợp, tránh rủi ro.
Khách hàng: Có thể biết được khả năng, năng lực sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm, mức độ uy tín doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ khách hàng, nhờ đó có thể đưa ra quyết định mua hàng chính xác, đúng đắn.

>> Xem thêm :Quỹ đầu tư là gì ? Cách tham gia quỹ đầu tư Dragon Capital hiệu quả

Giá trị sổ sách của một công ty gồm những gì?

Nguồn quỹ: Giá trị sổ sách là nguồn tiền mà công ty sử dụng mua các loại tài sản. Các tài sản này sẽ tạo ra hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho công ty.
Tài sản ròng: Giá trị sổ sách còn được xem là tài sản ròng của công ty đó. Tài sản ròng là giá trị còn lại khi lấy tổng tài sản của công ty trừ đi nghĩa vụ nợ. Trong đó nghĩa vụ nợ bao gồm nợ ngắn han và dài hạn.
Cách tính giá trị sổ sách của một cổ phiếu
Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu hay còn gọi là Book value per Share. Nó được xác định dực trên phần giá trị sổ sách tính theo một cổ phiếu đang lưu hành.


Công thức tính giá trị sổ sách:

BV (Book Value)= TỔNG TÀI SẢN (không bao gồm tài sản vô hình)- TỔNG NỢ= VỐN CHỦ SỞ HỮU- TỔNG NỢ- TÀI SẢN VÔ HÌNH.

Chỉ số P/B là gì?
Giá trị sổ sách dựa trên một cổ phiếu là biến số để chúng ta tính toán chỉ số P/B (Price to book ratio). Chỉ số P/B được hầu hết các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Chỉ số này giúp so sánh giá trị của một cổ phiếu trên thị trường so với giá trị sổ sách.

Công thức tính chỉ số P/B
Công thức tính: P/B = Thị giá cổ phiếu/Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu = Vốn hóa cổ phiếu/Giá trị sổ sách

Ý nghĩa của chỉ số P/B
Chỉ số P/B được các nhà đầu tư áp dụng để xác định giá một cổ phiếu. P/B cao chứng tỏ kỳ vọng vào cổ phiếu đang tốt. Tuy nhiên cổ phiếu cũng có thể hiểu đang định giá ở mức cao. Giá trị P/B thấp chứng tỏ kỳ vọng vào cổ phiếu đang thấp. Thế nhưng cũng có thể cổ phiếu đó bị định giá thấp hơn giá trị thực.

Chỉ số P/B thể hiện điều gì?
P/B > 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường đang lớn hơn giá trị sổ sách.
P/B = 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường bằng với giá trị sổ sách.
P/B < 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường nhỏ hơn với giá trị sổ sách.

*** Tất cả là quan điểm cá nhân và không được xem là lời khuyên đầu tư của BIG ĐẦU TƯ!
Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và khuyến nghị đầu tư chứng khoán hàng ngày theo đường link : Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán. Và đừng quên một nút like trang  Facebook Tư Vấn Đầu Tư để cập nhật thêm tin tức và học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường nhé.
Mọi thắc mắc nhà đầu tư có thể bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất. Chúc cả nhà đầu tư hiệu quả! Liên Hệ Quảng Cáo Tại Đây

Xem thêm

Bạn cần phải biết cách thức đội lái thao túng giá cổ phiếu Wash Trade

Nếu bạn thấy đồ thị các cổ phiếu nằm như một đường thẳng trong một …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0966192366